Konstance Kempa

3 bildes

27.09.1891 – 01.02.1947

Konstance Kempa (1891–1947) – rakstniece. Mācījusies Pēterburgā Sv. Katrīnas ģimnāzijā, kur iepazinusies ar latgaliešu nacionālās atmodas darbiniekiem un sākusi darboties laikrakstā "Gaisma", publicējot liriskas skices bez paraksta un vēsturisku stāstu "Komturs Rodrigs" (1906). Laikrakstā "Jaunas Zinias" publicēts stāsts "Pyrmī gaili" (1913). Kalendārā "Daugava" (1912) ievietota sadzīves drāma "Guņsgrāks". Kopš 1917. gada, kad ar ģimeni pārcēlusies uz Latviju, saimniekojusi mājā un dzirnavās, pilnīgi atteikdamās no literārās darbības. Franča Kempa sieva.

Birth time/place

27.09.1891
Garanči

Place/time of death

01.02.1947
Zviergzdine

Personal information

Dzimusi zemnieku ģimenē.
No 7 gadu vecuma augusi pie mātesbrāļa priestera, preses darbinieka un literāta Feliksa Laizāna (1871–1931).
1902: mātesbrālis Felikss Laizāns nosūtījis Konstanci uz Pēterburgu mācīties Sv. Katrīnas ģimnāzijā.
Šajā laikā viņa iepazinusies ar latgaliešu nacionālās atmodas darbiniekiem, sākusi darboties laikrakstā "Gaisma".
1911: stājusies laulībā ar Franci Kempu.
1917: ar ģimeni pārcēlusies uz Latviju, saimniekojusi mājā un dzirnavās, pilnīgi atteikdamās no literārās darbības.

Professional activity

Laikrakstā "Gaisma" publicējusi liriskas skices bez paraksta.
1906: stāsts "Komturs Rodrigs" publicēts laikrakstā "Gaisma" (27. aprīlis).
1912: kalendārā "Daugava" publicēta sadzīves drāma "Guņsgrāks".
1913: stāsts "Pyrmī gaili" publicēts laikrakstā "Jaunas Zinias" (22. februāris).

Quotes

"Latgales intelliģence pati vēl nespēja sacerēt labus dramatiskus darbus, izņemot vienīgi Konstances Daugules drāmu "Guņsgrāks", kas tālu pārspēja pārējo atmodas laika rakstnieku mēģinājumus drāmā."

Anna Dimants. "Latgales tautiskā atmoda". Akadēmiskā Dzīve. 1977.09.01.

Affinities

Felikss Boļeslavs Laizāns - Mother's brother
Francis Kemps - Husband

Occupations

Name at birth

Konstance Daugule

Pseudonym

Skaidreite, Rauduļa meita

Additional names

Konstance Daugule-Kempa, Konstance Kempe, Konstance Ķempe

Education

Pēterburgas Svētās Katrīnas ģimnāzija
Sanktpēterburga
Mācījusies Sv. Katrīnas ģimnāzijā.

Residence

1902–1917
Sanktpēterburga

Buried

Zviergzdine