Katrīna Einberga

23.07.1857 – 11.10.1932

Katrīna Einberga (1857–1932) kopš 19. gadsimta 70. gadu vidus bija viena no Rīgas Latviešu biedrības sociālā darba organizētājām, kas notika caur Rīgas latviešu labdarības biedrību. Latvijas Republikā pirms Satversmes sapulces vēlēšanām viņa atbalstīja ar savu autoritāti Latvijas pirmās sieviešu politiskās partijas - Latvijas sieviešu savienības - dibināšanu.

Birth time/place

23.07.1857
Vietalva

Place/time of death

11.10.1932
Skrīveri

Personal information

Dzīvesbiedrs Jānis Einbergs (1843-1931), advokāts. Astoņi bērni, no kuriem divi dēli miruši mazi. Meitas: Magda Perlbacha (1880), Alma Neiburga (1883), Elza Jende (1877), Katrīna Granta, dēli: Bernhards (1893) un Harijs (miris pirms Pirmā pasaules kara).
“[V]iena no pirmajām lauku koru dziesminiecēm”.

Affinities

Ādams Jende - Son-in-law
Andra Neiburga - Greatgranddaughter
Elza Margarēta Jende - Daughter
Friderika Tīdemane - Attorney
Katrīna Granta - Mother's sister
Katrīna Neiburga - Relative
Lidija Pērļupe - Granddaughter

Occupations

Name at birth

Pētersone

Participation in organisations

1875–1932
Rīgas Latviešu labdarības biedrība
1875-1900: rakstvede1900-1908: priekšniece1908-1932: goda biedre

1920
Latvijas Sieviešu savienība
Viena no dibinātājām (ar autoritāti, darbībā nepiedalījās)