Emīlija Konstance Bērziņa

1903 – 1989

Birth time/place

1903

Place/time of death

1989

Personal information

BĒRZIŅA Emīlija Konstance (*1903.2.III Rīgā - † 1989.5.VII Mazsalacā; apbed. Rīgā, I Meža kapos) –  koru un ansambļu dziedātāja un soliste (soprāns). 1921 beigusi Rīgas 3. pils. ģimnāziju (tag. Rīgas Valsts 3. ģimn.), 1921-24 māc. LK P. Jurjāna vok. klasē, pēc tam privāti apguvusi dziedāšanu pie A. Žerebcovas-Andrejevas. 1921-30 strād. Rīgas pils. Aizgādības valdē. 1930-59 bijusi LNO/VAOBT koriste, atsevišķās izrādēs piedal. kā soliste. Kopš 20. gadiem līdz 1944 dzied. Reitera korī, kopā ar to regulāri uzstājusies kā soliste gan Ljā, gan ārzemēs. 30. gados bieži aicināta piedalīties dažādu novadu dz. svētkos, kur dzied. A. Jurjāna kantātes Tēvijai solo partiju. No laikmetīgajiem komp. sevišķi cieši sadarb. ar E. Melngaili: 1935-47 bijusi soliste viņa dibinātajā ans. Deviņi bāleliņi, kas RRd pārraidēs regulāri izpildījis viņa mūziku, t. sk. daudzus jaundarbus (pārsvarā vok. instr. kompozīcijas solobalsij ar pavadījumu), pēckara periodā piedal. arī citu E. Melngaiļa darbu atskaņošanā, kā arī daudzos baznīcu koncertos. Kritika atzīmējusi B. gaiši iejūtīgo dziedājumu, kristālskaidro, dzidram zvaniņam līdzīgo balsi.

DISKOGR.: LP, Es meitiņa kā rozīte: latv. tautasdziesma Ā. Ābeles apdarē [Reitera koris, soliste K. Bērziņa], 5246, Bellacord Electro; LP, Tek saulīte tecēdama: latv. tautasdziesma Jēk. Graubiņa apdarē [Reitera koris, soliste K. Bērziņa], E. M. 44 7-284605, His Master’s Voice, 1928

LIT.: Stumbre S.,  Emīlis Melngailis, R., 1959, 246. lpp.; Teodora Reitera fonds, Rīga, 2000, 34. lpp.

B. Jaunslaviete

Occupations