Emīlija Griķīte

05.11.1873 – 13.11.1959

Emīlija Griķīte (prec. Taube, 1873–1959) – aktrise. Skatuves gaitas sākusi 1897. gadā Āgenskalna vasaras teātrī. Vēlāk strādājusi gan Apollo teātrī, gan Liepājas teātros, bet pirmā pasaules kara laikā – Pēterburgas latviešu biedrības teātrī. 1921. gadā atgriezusies Latvijā un strādājusi dažādos Latvijas teātros, kur piedalījusies Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Maksima Gorkija, Heinriha Ibsena u. c. autoru lugu uzvedumos.

Birth time/place

05.11.1873
Rīga

Place/time of death

13.11.1959

Personal information

Precējusies Taube. 

Professional activity

1897: Āgenskalna vasaras teātrī sākusi skatuves gaitas.DARBĪBA TEĀTRĪPiedalījusies Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Maksima Gorkija, Heinriha Ibsena u. c. autoru lugu uzvedumos.

Quotes

"Emīlija Griķīte, maza auguma, ne sevišķi izskatīga, bija ar jūtām bagāta aktrise, īsta sirsnība un vienkāršība bija viņas stiprā puse. Pašaizliedzīgās mātes Griķīte tēloja reti aizrautīgi." Tija Banga. Mana dzīve. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 138. lpp. 

Occupations

Additional names

Emīlija Taube

Working place

Āgenskalns
Skatuves gaitas sākusi Āgenskalna vasaras teātrī.

"Apollo" teātris
Pērnavas iela pie Grīziņkalna, Rīga

Liepāja
Strādājusi kā aktrise Liepājas teātros.

Pēterburgas Latviešu Labdarības biedrība
Sanktpēterburga
Pirmā pasaules kara laikā spēlējusi Pēterburgas latviešu biedrības teātrī.

1945–1948
Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris
Lāčplēša iela 37, Rīga
Aktrise

Buried

1959
Rīgas Pirmie Meža kapi