Elza Kurcalte

28.05.1907 – 13.12.1993

Elza Kurcalte (1907– 1993) – letoniste, dialektoloģe. No 1930. līdz 1936. gadam studējusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Ģermāņu filoloģijas nodaļā, kuru nav pabeigusi. Vīrs Kārlis Kurcalts, pazīstams latviešu filologs, par darbību Valmieras aizsargu organizācijā tika arestēts un izsūtīts jau 1945. gadā, Elza ar bērniem izsūtīta 1949. gadā.

Birth time/place

28.05.1907
Vecates pagasts

Place/time of death

13.12.1993
Rīga

Personal information

Vīrs Kārlis Kurcalts (salaulāti 24.11.1933)
1949. gadā viņa kopā ar 3 bērniem un vecākiem izsūtīta uz Amūras apgabala Tigdas apgabalu. Vecāki Kristīne un Indriķis Ratnieki no Sibīrijas izsūtījuma neatgriezās.

Professional activity

Strādājusi Rīgas Medicīnas institūta arhīvā. E. Kurcalte studiju laikā vākusi un publicējusi materiālus par Vecates izloksni (35 000 kartīšu) un rakstījusi par to.

Affinities

Francis Kurcalts - Father-in-law
Kārlis Kurcalts - Partner
Kristīna Ratniece - Mother

Name at birth

Ratniece

Residence

Tūtmeļi

Buried

1993
Raiņa kapi