Elza Etingena

2 bildes

16.01.1888 – 13.01.1973

Elza Etingena (1888–1973) – vācu komponiste. Mācījusies Rīgas Ķeizariskā mūzikas skolā, vēlāk muzikālo izglītību ieguvusi Šterna konservatorijā Berlīnē, kā arī Parīzē. Pēc studijām 1920. gados koncertējusi Rīgā. Komponējusi aptuveni 100 solodziesmas, daudzas no tām ar vācbaltiešu dzejnieku tekstiem, sacerējusi kordziesmas un klaviermūziku – 1960. gadā sarakstījusi krājumu "Omnibuss" un operu "Das kalte Herz", kas 1932. gadā uzvesta Rīgā.

Birth time/place

16.01.1888
Rīga

Place/time of death

13.01.1973
Līneburga

Personal information

1906: pirmā laulība ar komponistu Engenu Aleksandru Hofmani (Engen Alexander Hoffmann).
1922: otrā laulība ar biržas komitejas grāmatvedi Karlu Akselu Aleksandru fon Etingenu (Karl Axel Alexander von Oellingen).

Occupations

Name at birth

Rihtere

Additional names

Wendeline Elsa Molly Richter