Elza Ansone

22.03.1889 – 25.05.1959

Elza Ansone (1889–1959) – skolotāja. Pēc Maldoņa ģimnāzijas beigšanas ieguvusi mājskolotājas tiesības. Strādājusi par palīgskolotāju Upītes skolā. Vēlāk strādājusi par skolotāju Dzeņa reālskolā. 

Birth time/place

22.03.1889
Vecpiebalga

Place/time of death

25.05.1959
Vesterosa
Apbedīte Vesterosas Ziemeļu kapos.

Personal information

Tēvs – Reinis Resnais, Vecpiebalgas Upītes skolas skolotājs. Māte – Marija, dzimusi Veispale, aktrise Vecpiebalgas teātrī.
Kara laikā apprecējusies ar mežkopi Albertu Ansonu. Pēc kara nodarbojas ar saimniecību vīra dzimtajās mājās – Stopiņu pagasta Vijās.
Bērni – meita Mirdza Biruta un dēls Andris.

Quotes

"Elza Ansone dzimusi Vecpiebalgas Upītes skolā skolotāja Reiņa Resnā ģimenē 1889. g. martā. Tēvs ir Atmodas laikmeta līdzgaitnieks – Kronvalda, Rātmindera, Brāļu Kaudzīšu – tuvs draugs. Elza uzaug garīgi rosīgā ģimenē un apkārtnē un gūst šo rosmi visam mūžam."J. A. Šķīrusies atmodas laikmeta darbiniece. Latvija, Nr. 24, 27.06.1959.

"Darbā drīz vien noskaidrojās, ka Elza ir aicināta un izredzēta audzinātāja, kurai tūliņ plaši atvērās bērnu sirdis. Piebaldzēni man tika stāstījuši, ka pie jaunās skolotājas bērni lipuši kā bites pie savas mātes; kur gājusi viņa, tai tūliņ sekojis viss bērnu bars, jo mācības nav aprobežojušās tikai ar oficiālajām stundām. Tā tas bijis dzimtenē, tā Rīgā. Viņas kollēgas nav varējuši vien nobrīnīties, no kurienes gan viņai radās tāds varens piekrišanas spēks. Elzai Ansonei tiešām ir bijušas suģestējošas spējas savos audzēkņos pamodināt zināšanas degsmi, izvirzīt garīgas intereses, panākt darba spriegumu, nostiprināt pašdarbības gribu, līdz ar to ievirzot skolēnus tiešos sabiedriskajos pienākumos un uzdevumos."A. B. Zviedrijā mirusi skolotāja Elza Ansone. Londonas Avīze, Nr. 678, 12.06.1959.

Name at birth

Elza Resnais

Education

Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Iegūst mājskolotājas tiesības.

Working place

Emigrated

1944
Vācija