Else Frobeniusa

14.05.1875 – 03.08.1953

Else Frobeniusa (Frobenius, 1875-1953), vācu publiciste un žurnāliste, bija politiski aktīva Vācijā 1920. un 1930. gados. 1916. gadā bija viena no Baltijas sieviešu apvienības (Die Vereinigung Baltischer Frauen, vēlāk: Das Baltische Frauenbund) dibinātājām un tās goda priekšsēdētāja līdz 1936. gadam.

Birth time/place

14.05.1875
Lazdona

Place/time of death

03.08.1953

Personal information

Tēvs: mācītājs Gaehtgens.
Vecākā no astoņiem brāļiem un māsām.

No 1882: Rīgā;

1892: nokārtoja guvernantes eksāmenu (Gouvernantenexamen) krievu valodā, bet nekad nestrādāja "specialitātē";

1898-1910: laulība ar juristu Karlu fon Betičeru (Carl von Boetticher)

1907: vīra bankrots. īsi pēc tam pārcēlās uz Berlīni;

Studēja ģermānistiku sešus semestrus kā brīvklausītāja Berlīnes Frīdriha Vilhelma universitātē (Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin);

1912: tika uzņemta / iestājas Vācijas Liceja klubā (Deutscher Lyceum-Club), kas bija izteikta sieviešu organizācija. Darbojās tajā gandrīz 30 gadus un ieņēma dažādus amatus, piemēram, no 1932. gada bija mēnešraksta redaktore (Schriftleitung der Monatsmitteilungen);

1914-1922: organizācijas "Vācu koloniālās biedrības Sieviešu apvienība" (Frauenbund der Deutschen
Kolonial-Gesellschaft) ģenerālsekretāre (apmaksāts darbs);

1915-1921: laulība ar mākslinieku (gleznotāju) Hermani Frobeniusu (Herman Frobenius);

1916: viena no Baltijas sieviešu apvienības (Das Baltische Frauenbund) dibinātājām, bija tās goda priekšsēdētāja līdz 1936.gadam, kad biedrība likvidējās.

Vācu sieviešu kustības aktīvistes un vadītājas Hedvigas Heilas (Hedwig Heyl, 1850-1934) darbiniece / palīdze.

1919-1930: labēji pilsoniskās Vācu Tautas partijas biedre (Deutsche Volkspartei)

1933: iestājās NSDAP. Sarakstīja propagandas grāmatu "Sieviete Trešajā reihā" (Die Frau im Dritten Reich)

1943: Berlīnes bombardēšanas laikā tika iznīcināts viņas personīgais arhīvs;

No 1945: Šlezvigā, kur pārstāvēja vācbaltiešu intereses bēgļu organizācijā.

Professional activity

No 1909. līdz 1944. gadam publicēja vairāk nekā 300 rakstus/ publikācijas (FemBio) 30 periodiskajos izdevumos.

1933: pēc iestāšanās NSDAP sarakstīja propagandas grāmatu "Sieviete Trešajā reihā" (Die Frau im Dritten Reich).

Name at birth

Gaehtgens

Additional names

Frobenius, Gaehtgens, Boetticher

Residence

1882
Rīga

1907–1945
Berlīne
Pēc 1907. gada pārcēlās uz Berlīni

1945–1953
Šlezviga (Schleswig)