Elīze fon Keizerlinga

20.02.1842 – 08.12.1915

Elīze fon Keizerlinga (Keyserling, 1842–1915) – Baltijas vācu rakstniece. 1895. gadā kopā ar savu brāli un māsām izceļojusi uz Minheni, kur arī mirusi.

Birth time/place

20.02.1842
Tāšu-Padures muiža

Place/time of death

08.12.1915
Minhene

Personal information

Elīze Luīze Doroteja grāfiene Keizerlinga (von Keyserling, 1842-1915) ir dzimusi Eduarda Ernsta Hermana grāfa fon Keizerlinga (von Keyserling, 1809–1876) un viņa sievas Teofīles Dženijas dzimušas fon Rummeles (von Rummel, 1816–1894) ģimenē, kurā auga 12 bērni, starp tiem arī viņas jaunākais brālis, vēlākais Baltijas vācu rakstnieks Eduards fon Keizerlings (von Keyserling, 1855–1918).
1895. gadā Elīze fon Keizerlinga kopā ar brāli Eduardu fon Keizerlingu un vecāko māsu Henrieti Klaudīni Annu Teofīli Šarloti fon Keizerlingu (von Keyserling, 1839–1908) izceļo uz Minheni.
Henriete fon Keizerlinga ir sarakstījusi atmiņas par savu māsu Mariju fon Keizerlingu Frühe Vollendung. Das Leben der Gräfin Marie Keyserling in den Erinnerungen ihrer Schwester Henriette Gräfin Keyserling [Agrīns piepildījums. Grāfienes Marijas Keizerlingas dzīve viņas māsas Henrietes grāfienes Keizerlingas atmiņās, Bamberga, 1949].

Professional activity

1883: [ar pseidonīmu Ernst Klinge]. Kurische Volks-Geschichten. Riga.
1883: [ar pseidonīmu Ernst Klinge]. Paul Waldung. Erzählung für Kinder und Eltern. Halle.

Affinities

Occupations

Name at birth

Elise Louise Dorothea von Keyserling

Pseudonym

Ernst Klinge

Additional names

Louise Dorothea