Elizabete Krustiņsone-Lencmane

28.12.1890 – 07.01.1978

Elizabete Krustiņsone-Lencmane (1890–1978), sociāldemokrāte no 1910. gada, komuniste, revolucionāre. Krievijas 1918. gada Oktobra revolūcijas dalībniece Maskavā. 1930. gados beidza Maskavas augstāko tehnisko
skolu un strādāja zinātniski pētniecisku darbu kā ķīmiķe Ļeņingradā un
Maskavā. Viņas vīrs Jānis Lencmanis (1881–1939) bija profesionāls revolucionārs, lielinieku partijas un padomju
vadošs darbinieks, Pētera Stučkas valdības loceklis 1919. gadā.

Birth time/place

28.12.1890
Latvija
Dzimusi Liepkalnes pagasta Bērziņu mājās, kur tēvs bija rentnieks. Dzimtās mājas tika nodedzinātas 1907. gada soda ekspedīcijas laikā.

Place/time of death

07.01.1978

Personal information

Ģimene

Tēvs Mārtiņš Krustiņsons bija rentnieks Liepkalnes pagastā. Ģimenē auga četras meitas un divi brāļi. Māsa Ieva palika strādāt laukos, pārējie bērni pievērsās revolucionārai darbībai. Viņai bija dvīņu māsa Emīlija Krustiņsone (1890–1981). Dvīnes, tāpat kā viņu māsa Marta bija revolucionāres, un pazīstamas personības Padomju Latvijā.

Māsas Emīlijas vīrs - Augusts Ozoliņš, viņu meita bija Elga Krustiņsone-Bojarska (1917–1975), Elgas dēls - aktieris Aleksandrs Bojarskis (1938–1980).

Māsas Martas vīrs bija revolucionārs, boļševiku partijas un padomju vadošs
darbinieks Kārlis Pečaks (1882–1938), viņu dēls - Leonards Pečaks (1917–1971).

1917: laulība ar Jāni Lencmani (1881–1939), kurš bija padomju Latvijas valdības loceklis 1919. gadā; viņš tika nogalināts Krievijā 1930. gadu beigās Staļina represiju laikā. Viņu meita Lilija Lencmane (1917–2010) bija medicīnas darbiniece.

Ģimenes locekļi aktīvi piedalījās 1905. gada revolūcijā. Dzimtās
Bērziņu mājas tika nodedzināts 1907. gada soda ekspedīcijas laikā.
Elizabetes un viņas māsu dzīvesbiedri tika nogalināti Staļina represiju
laikā Krievijā 1930. gadu beigās; pašas māsas piedzīvoja arestus un
izsūtījumu.

Literatūra

Nikolajs Kreijers. Māsas Krustiņsones. Rīga: Avots, 1987. 206 lpp.

Affinities

Additional names

Elza

Residence

1907–1915
Rīga
Elizabete 1907. gadā kopā ar dvīņumāsu ieradās Rīgā, strādāja rūpniecībā un aktīvi iesaistījās revolucionārajā darbībā.

1915–1917
Sibīrija
Māsas Krustiņsones ar dzīvesbiedriem tiek izsūtītas uz Sibīriju, kur paliek līdz apmēram 1917. gadam.

1918–1918
Maskava
1918. gada Oktobra revolūcijas dalībniece Maskavā

01.1919–5.1919
Rīga
Viņas vīrs Jānis Lencmanis bija Padomju Latvijas valdības loceklis 1919. gadā.

05.1919–1939
Maskava
1930. gados studēja Maskavā, no 1937. gada strādāja zinātniski pētniecisko darbu Maskavā un Ļeņingradā.

Participation in organisations

Education

Working place

1937–1938
Maskava
Zinātniski pētnieciskais darbs

1937–1938
Sanktpēterburga
Zinātniski pētnieciskais darbs

Buried

1978
Rīgas Pirmie Meža kapi