Elga Kore

2 bildes

04.03.1894 – 20.02.1963

Elga Kore (1894–1963) – skolotāja un rakstniece. Pirmās literārās publikācijas kopš 1938. gada. Publicēti trīs romāni: "Vainags" (1944), "Divi mūži" (1944) un "Kalna skola" (1956) un noveļu krājums "Jāņu vainags" (1962). Pārējie darbi izkaisīti periodikā vai arī neiespiesti. Gan Latvijā, gan Vācijā, gan ASV rakstījusi ludziņas skolēnu teātriem, kas spēlētas ASV latviešu skolās.

Birth time/place

04.03.1894
Nītaure
Dzimusi Nītaures skolā.

Place/time of death

20.02.1963
Vācija
Mirusi Eslingenas tuvumā, viesojoties pie meitas.

Personal information

Dzimusi lauku skolotāju ģimenē kā jaunākā no divpadsmit bērniem.
1926: precējusies ar bijušo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Jāni Krūmiņu.Strādājusi par skolotāju Maldoņa sieviešu ģimnāzijā Rīgā, Mazsalacas proģimnāzijā, Vecaucē, Pēterpilī, Rīgā, Daugavpilī, atkal Rīgā, trimdas skolā Vācijā un beidzot Denveras latviešu skolā ASV.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA
1938: pirmā publikācija – dzejolis "Mazais kukainītis" laikrakstā "Latgales Vēstnesis" 21. martā.

LITERĀRIE DARBIRomāni1944: "Vainags" (Grāmatu Draugs) (Romāns "Vaiņags" 1943. gadā saņēmis Tautas Palīdzības 2. godalgu.)
1944: "Divi mūži" (Zelta Ābele)
1956: "Kalna skola" (O. Dīķa izdevniecība)

Noveles
1962: "Jāņu vainags"

Lugas bērniem
"Iedomīgā eglīte"
"Aizmirstības akmens"
"Zaķu sacensība".
LUGU IESTUDĒJUMI
1954: luga "Senās Zintis" Denveras latviešu dramatiskās kopas iestudējumā.
1958: bērnu luga "Iedomīgā eglīte" Čikāgas latviešu skolas bērnu iestudējumā.
1960: bērnu luga "Iedomīgā eglīte" Kolorado Springsas latviešu skolas bērnu iestudējumā.
DRAMATIZĒJUMI
Dramatizējusi Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas" un Rūdolfa Blaumaņa noveli "Salna pavasarī".

REŽIJAS DARBS1956: iestudējusi Otto Krolla teātra studijas bērnu kopu.
1958: iestudējusi Annas Brigaderes "Maija un Paija". (Strādājusi kā režisore Denveras latviešu trupā.)
1963: iestudēja latviešu dramatiskās kopas Denverā un Kolorado Springsā.

Nepabeigts palicis romāns "Mākoņi", bijusi iecere izdot krājumu ar bērnu lugām.

Quotes

PAR ELGU KORI"Skolotājas darbam vien E. K. [Elga Kore] ziedojusi vairāk par 51 gadu ar siltu sirdi un īstu māku. [..] Kā ģimnāzijas 3. klases skolniece 12 gadu vecumā viņa debitē klases žurnālā Pirmie soļi ar dzejoli Vētra, to parakstīdama ar pseudonimu Astra. No tā laika Elga Kore-Krūmiņa rakstījusi visu mūžu, "rakstījusi un nolikvidējusi", kā viņa izteicās. [..] Elga Kore-Krūmiņa rakstīja ar sirdi, silti, patiesi, iejūtīgi, vienkāršā, gleznainā izteiksmē, uzburdama trauslas un skaistas ainas. Neiespiestie vai periodikā izkaisītie darbi būtu laikus savācami vienkopus, jo tanīs atrodami zelta graudi. Tāpat kā viņas romāna Kalna skolas dvēsele Vija, Elga Kore Krūmiņa sadzīvē bija vienkārša, sirsnīga, neviltota, bagāta garīgām ierosmēm līdz mūža vakaram."

Zirnītis, Edmunds. Skolotājas un rakstnieces Elgas Kores-Krūmiņas piemiņai. Latvija Amerikā, 1963, 6. marts.

Affinities

Marija Eglīte - Teacher

Occupations

Name at birth

Elfrīda Zupe (Suppe)

Pseudonym

Astra

Additional names

Elga Krūmiņa, Elfrīda Zaicmane

Working place

Strādājusi par skolotāju Vecaucē, Pēterpilī, Rīgā, Daugavpilī.

1911–1912
Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Rīga
Skolotāja.

1912–1913
Mazsalacas proģimnāzija
Mazsalaca
Skolotāja.

1951–1962
Denvera
Skolotāja Denveras latviešu kluba skolā.

Education

1908
Nītaures pagastskola
Nītaure
1908. gadā beigusi mācības pagastskolā. Mācījusies pie sava tēva.

1908–1911
Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Rīga
Viņas mīļākā skolotāja un klases audzinātāja ir Marija Eglīte, Anšlava Eglīša māte, kas ļoti agri viņu ieinteresējusi par literātūru. Latvija Amerikā, Nr.19 (06.03.1963)

Residence

1945–1951
Altetinga
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1951
Denvera
Kopš 1951. gada dzīvoja.

Emigrated

1951
Amerikas Savienotās Valstis

Buried

Denvera
Apglabāta Fērmounta kapsētā.