Birzmaliete

2 bildes

30.05.1897 – 08.10.1955

Birzmaliete (īstajā vārdā Emma Ozoliņa) (1897–1955) rakstījusi lugas, kurās sentimentālā, vietumis didaktiskā formā risināti paaudžu un laulāto draugu savstarpējie konflikti Latvijas laukos. Dzejoļu krājuma "Klusie sapņi" (1934) autore.

Birth time/place

30.05.1897
Galgauskas pagasts
Dzimusi Galgauskas pagasta Birzmalās.

Place/time of death

08.10.1955
Kūšilas

Professional activity

1925: pirmā publikācija – dzejolis "Mātei" žurnālā "Sieviete" (2. nr.).

Lugas "Mirdzošais vaiņags" (1927)
"Liktenis" (1930)
"Irstošās saites" (1931)
"Siržu mīklas" (1932)
"Izredzētā zeme" (1933)

Dzeja "Klusie sapņi" (1934)

Manuskriptā palicis dzejoļu kopojums "Slāpes". Tajā bijuši sakopoti pirmajā krājumā neiespiestie un 30. gadu otrajā pusē sarakstītie dzejoļi (skaitā ap simt).

Quotes

"[Birzmalietes dzejā un lugās] dominē dzīves salauztas sievietes rezignācija. Savos darbos Birzmaliete arvien stāvējusi sērdieņu pusē. Tagad pārlasot Birzmalietes darbus, traucē nevajadzīga patētika un retorisms, attieksmju nedabiskums, ko rakstniece dzīvē pati tik gauži necieta."

Jānis Liepiņš. Nevaru atrast sev dvēseles rada. "Varavīksne" 1977, 98. lpp.

"Birzmalietes lugās "Mirdzošais vaiņags" (1927), "Liktenis" (1930), "Irstošās saites" (1931), "Siržu mīklas" (1932), "Izredzētā zeme" (1933) sentimentālā, vietumis didaktiskā formā risināti paaudžu un laulāto draugu savstarpējie konflikti Latvijas laukos. Dzejoļu krājumā "Klusie sapņi" (1934) galvenokārt tradicionālos četrrindu pantos ietverti sievietes pārdzīvojumi."

Jānis Andersons. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Occupations

Name at birth

Emma Ozoliņa

Additional names

Emma Zālīte

Education

Vecgulbenes draudzes skola
Vecgulbenes pagasts

Cesvaine
Beigusi ģimnāzijas grāmatvedības kursus.

Pašmācībā apguvusi vairākas valodas.

Working place

Gulbene
Divpadsmit gadus strādājusi Gulbenes Stamberga aptiekā.

Buried

Gulbenes vecie kapi