Berta Ķuze

1893 – 25.11.1966

Berta Ķuze (dzimusi Balžēna; 1893–1966) – koncertdziedātāja, mūzikas pedagoģe. Mūziku apguvusi Maskavas mūzikas skolā, Maskavas Valsts konservatorijā, kā arī Latvijas Konservatorijā. Bijusi soliste Ceļojošajā operā un Latvijas Nacionālajā operā, darbojusies arī kā vokālās nodaļas skolotāja Latvju dramatiskajos kursos un mūzikas pedagoģe Tukumā, Valmierā, Daugavpilī. Viena no studenšu korporācijas "Līga" dibinātājām.

Birth time/place

1893
Liepāja

Place/time of death

25.11.1966
Rīga

Personal information

Dzimusi dzelzceļu priekšstrādnieka Mārča Balžēna ģimenē.

Vīrs – būvuzņēmējs Kārlis Ķuze (1890–1942).
Meita – tulkotāja Silvija Ķuze (1921–1984).

Quotes

"Berta Ķuze ir viena no mūsu jaunākām dziedātājām. Viņas koncertā, 20. febr., Konservatorijā, pārliecinājāmies par dziedātājas plašo un krietni kopto balsi. Muzikalitāte un rūpīgs darbs runā no ik frāzes. Varam priecāties, ka mūsu kultūras druvā uzziedējis jauns, vērtīgs zieds. Es saku uzziedējis, tam j ā t o p par ievērojamu. No dzirdētā var taisīt slēdzienu par i e s p ē j a m ī b ā m. Ķuze dzied apzināti, droši, ar manāmu technisku gatavību, bet skatuviskas rutīnas trūkums tai spiež baidīties par augšējo toņu noteiktību, tiem patika slīdēt, – tomēr dziedātājas muzikālā dzirde un izjūta drīz vien izlīdzinās šo sīkumu. Neapstājoties pie atsevišķiem dziedājumiem jāsaka, ka vispār priekšnesums bija smalkjūtīgi izstrādāts, sevišķi par latvju komponistu darbiem varēja priecāties. Dziedātājas sekmes vēroja pilna zāle klausītāju, bagātīgi aplaudējot un sniedzot ziedu balvas. Pavadījumus spēlēja Suchovs, vietām mazliet brašāki, nekā to varēja vēlēties."
Brēms, M. Berta Ķuze. Latvijas Kareivis, Nr. 42, 22.08.1927.

Affinities

Silvija Ķuze - Daughter

Name at birth

Balžēna

Additional names

Baušena

Education

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga

Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga

1915–1916
Maskava
Mācības Maskavas mūzikas skolā.

1916
Maskavas Valsts konservatorija
Maskava

1923–1926
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Studijas prof. P. Saksa vokālajā klasē, iegūstot brīvmākslinieces grādu.

Working place

Latvju dramatiskie kursi
Rīga
Vokālās nodaļas skolotāja.

Tukuma Tautas konservatorija
Tukums
Mūzikas pedagoģe.

Valmieras Tautas konservatorija
Valmiera
Mūzikas pedagoģe.

1928–1929
Latvija
Soliste Ceļojošajā operā.

1928
Latvijas Nacionālā opera
Aspazijas bulvāris 3, Rīga
Soliste.

1935
Latgales Tautas konservatorija
Daugavpils
Mūzikas pedagoģe.

Participation in organisations

Studenšu korporācija "Līga"
Rīga
Viena no dibinātājām.

Deported

1941–1946
Novosibirska

1949–1956
Novosibirska

Buried

01.12.1966
Rīgas Svētā Miķeļa kapi