Austra Jūlija Bebre

2 bildes

30.01.1892 – 04.04.1965

Austra Jūlija Bebre (prec. Dāvidsone, 1892–1965) – ārste. 1919. gadā iestājusies Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. 1920. gadā sākusi strādāt par subasistenti pie Medicīnas fakultātes Histoloģijas katedras, bet pēc studiju beigšanas ievēlēta par asistenti. Pildot Histoloģijas katedras asistentes pienākumus publicējusi pirmos pētījumus, kas ir pirmie latviešu zinātniskie pētījumi histoloģijā. 1927. gadā ar Kultūras fonda atbalstu publicējusi vienu no pirmajām medicīnas studentu mācību grāmatām latviešu valodā “Īss normālās histoloģijas kurss”. Izstrādājusi doktora disertāciju “Zīdītāju smadzenīšu garozas histoģenēze”, kas divas reizes – 1931. un 1933. gadā nav pielaista pie aizstāvēšanas.

Birth time/place

30.01.1892
Palanga

Place/time of death

04.04.1965
Čikāga

Personal information

Dzimusi Palangā skolotāja, rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Jura Bebra (arī Bebru Juris, 1859–1951) un Natālijas Bebres (dz. Riekstiņa) ģimenē. Austrai Bebrei bija trīs brāļi – pulkvedis-leitnants Nikolajs Bebris (1898–1979), Valdis Bebris (1893–1916), pulkvedis, Rīgas pils komandants Raimonds Bebris (1891–1940), kā arī viena māsa – zobārste Natālija Bebre (prec. Neretnieks, 1894–pēc 1982).
1903. gadā ģimene pārceļas dzīvot uz Liepāju, kur tēvs strādāja par Liepājas pilsētas 4. elementārskolas pārzini.
Pirmā pasaules kara laikā, Vācijas armijai okupējot Kurzemes guberņu, 1915. gadā dodas uz Petrogradu.
1916. gadā A. Bebre atgriežas Rīgā.Vācijas armijai ieņemot Rīgu, dodas uz Tērbatu (Tartu).1918. gadā, kad Vācijas armija ieņēma Tērbatu, Tērbatas Universitāte kopā ar Michaila Rostovceva privātiem kursiem tika evakuēti uz Voroņežu un Austra Bebre 1918. gada februārī atgriezās Liepājā.
1919. gadā pārceļas dzīvot uz Rīgu.1944. gadā devās trimdā uz Vāciju.1950. gadā pārcēlās uz Čikāgu, ASV.

Professional activity

Austra Bebre bija pirmā sieviete-histoloģe, kas savu izglītību ieguvusi Latvijā. Pirms pievērsās medicīnai, strādāja par skolotāju un vairākās Valsts iestādēs. 1919. gadā, pārceļoties uz dzīvi Rīgā, iestājas LU Medicīnas fakultātē. Studiju laikā profesors un Histoloģijas institūta vadītājs Gastons Bakmanis uzaicina viņu par subasistenti pie Medicīnas fakultātes Histoloģijas katedras, bet pēc studiju beigšanas ievēlēta par asistenti. Pildot Histoloģijas katedras asistentes pienākumus publicē pirmos pētījumus, kas ir pirmie latviešu zinātniskie pētījumi histoloģijā. 1927. gadā ar Kultūras fonda atbalstu publicē vienu no pirmajām medicīnas studentu mācību grāmatām latviešu valodā “Īss normālās histoloģijas kurss”. Izstrādā doktora disertāciju “Zīdītāju smadzenīšu garozas histoģenēze”, kura 1931. un 1933. gadā nav pielaista pie aizstāvēšanas.
Publikācijas1925: Bebre, A. Eosin als elektive Muskelfärbung=Eozins kā efektīva muskuļu krāsa. Latvijas Universitātes Raksti. Rīga: Latvijas Universitāte. Nr. 12, 425.–428. lpp.1926: Bebre, A. Embrioloģijas konspekts. Rīga.1927: Bebre, A. Īss normāls histoloģijas kurss. Rīga: aut. izd.

Occupations

Name at birth

Bebre

Additional names

Dāvidsone

Education

–1911
Liepājas sieviešu ģimnāzija
Liepāja
1911. gada pavasarī beigusi Liepājas sieviešu ģimnāziju.

–1916
Petrogradas pedagoģiskie kursi
Sanktpēterburga
Beigusi viengadīgos Petrogradas pedagoģiskos kursus.

1917–1918
Mihaila Rostovceva privātie kursi Tērbatā
Tartu
Studējusi medicīnu Michaila Rostovceva privātajos kursos.

1919–1924
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
Iegūts ārsta grāds.

Working place

1911–1915
Liepājas 11. meiteņu pamatskola
Liepāja
Skolotāja, pārzine.

1916–1917
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Skolotāja, pārzine.

1918–1918
Liepājas skolu valde
Liepāja
Sekretāre.

1919–1919
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Rīga
Mašīnrakstītāja, sekretāre.

1919–1919
Latvijas Republikas Darba ministrija
Rīga
Ierēdne.

1920–1924
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
LU Medicīnas fakultātes Histoloģijas katedra. Subasistente.

1925–1928
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
LU Medicīnas fakultātes Histoloģijas un embrioloģijas institūts. Jaunākā asistente.

1928–1932
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Rīga
LU Medicīnas fakultātes Histoloģijas un embrioloģijas institūts. Asistente.

1932–1932
Jūrmala
Ārste privātpraksē.

1932–1944
Kārķi
Naukšēnu pagasta Kārķi. Rajona ārste.