Austra Baldone

6 bildes

30.07.1898 – 09.05.1971

Austra Baldone (1898–1971) – aktrise. Sākotnēji darbojusies kā grāmatvede, taču 1923. gadā pēc Zeltmata Latvju dramatisko kursu absolvēšanas uzaicināta strādāt Dailes teātrī. Tur spēlējusi līdz 1968. gadam, kad, veselības stāvoklim pasliktinoties, aizgājusi pensijā.

Birth time/place

30.07.1898
Jaundubulti

Place/time of death

09.05.1971
Rīga

Personal information

Dzimusi strādnieku ģimenē.

1927. gada 13. augustā apprecējusies ar aktieri Alfrēdu Leonardu Sauli. Laulībā dzimis dēls.

Quotes

"Agrāk ar Austru Baldoni nekad nebiju runājis. Aktrise šķita mazliet satraukta. Viņa pateica pāris laipnu vārdu Līvijai Akurāterei par grāmatu "Artūrs Filipsons", pateica labu vārdu man, bet tad gluži negaidīti piebilda: "Es jūs kādreiz ļoti gaidīju. Kāpēc jūs neatbraucāt pie manis uz Jūrmalu, es būtu varējusi daudz par sevi pastāstīt." Man šķita, ka aktrisi tik labi pazīstu pēc viņas skatuves tēliem, pēc sirsnīgajām māmuļām – Ortas Raiņa lugā "Pūt, vējiņi!", Šekspīra Aukles traģēdijā "Romeo un Džuljeta", Vecāsmātes I. Ziedoņa un P. Pētersona "Motociklā". No visām šīm lomām staroja īsts siltums. Reizēm aktrise atveidoja sarežģītas sievietes, kurām pārdzīvojumu nasta iedragājusi psihi. Tāda bija viņas Galčiha A. Ostrovska "Bez vainas vainīgajos", tāda Aža "Pazudušajā dēlā", īpaši spoži viņas talants atmirdzēja Lavīnijas Habardas lomā L. Helmanes "Meža noslēpumā". Uz skatuves A. Baldone varēja būt arī asi izsmējīga, un viņas tēlos tad atvizēja groteskas krāsas, turklāt aktrise lomās apbrīnojami prata sakausēt komisko ar traģisko. Vai gan es nepazinu Austru Baldoni? Taču viņa iebilda: "Ai nē, nē, jūs mani nepazīstat.""
Hausmanis, Viktors. Austra Baldone. Literatūra un Māksla, Nr. 20, 15.05.1971.

"Austrai Baldonei nebija mazu lomu. Bieži viņas varones uz skatuves parādījās tikai īsu laiku, bet arī tad aktrisei izdevās atklāt to iekšējo pasauli, viņa dziļi ielūkojās tēlu būtībā un filigrāni izstrādāja katru lomas detaļu. Īpaši augsta virsotne bija viņas atveidotā Lavīnija Habarde L. Helmanes "Meža noslēpumā". Te traģiskais vijas cauri izrādes ironiskajam stilam. Aktrise meistarīgi prata aiz ārējas komikas atklāt smeldzošu traģismu. Tā tas bija arī viņas pēdējā lomā – skolas pārzinē J. Lūša lugā "Medus garša".
Sirsnīgā, iejūtīgā Austra Baldone, kas vienmēr visu sevi atdeva darbam, piederēja pie Dailes teātra aktieru pamatkodola. Tādu viņu vienmēr atcerēsies darba biedri. Austra Baldone bija īsta aktrise un īsts darba cilvēks, kam nepiemīt ārējs skaļums. Viņas nesavtīgais, skatuvei atdotais mūžs vienmēr būs paraugs aktieru jaunajai paaudzei."
Austra Saule-Baldone. Cīņa, Nr. 109, 12.05.1971.

Occupations

Additional names

Rozālija

Residence

Rīga

Education

Working place

1921
Rīga
Grāmatvede.

1923–1968
The Dailes Theatre
Lāčplēša iela 25, Rīga
Aktrise.

Buried

12.05.1971
Jaundubultu kapi