Antija

6 bildes

28.09.1877 – 30.08.1967

Antija (1877–1967) – rakstniece un skolotāja. Rakstījusi stāstus un tēlojumus, kas publicēti periodikā, nozīmīgākais stāsts "Aina Āre" (1912), kurā reālistiskā manierē tēlota sievietes vieta sabiedrībā un viņas neatkarības centieni. 20. gadsimta 20. gados sastādījusi vairākas mācību grāmatas gan latviešu, gan cittautiešu bērniem. Laikrakstā "Jaunības Tekas" publicēta ludziņa bērniem "Klases gods" (1920). Periodikā rakstījusi par izglītības un sieviešu jautājumiem. Strādājusi par mājskolotāju Kijivā, vēlāk Lielstraupē, Rīgā un Valmierā.

Birth time/place

28.09.1877
"Gaiļi"
Dzimusi Katvaru pagasta "Gaiļos".

Place/time of death

30.08.1967
Apšuciems

Personal information

Dzimusi saimnieka ģimenē. Precējusies ar skolotāju un izglītības darbinieku Krišu Melnalksni (1879–1930). Ģimenē divas meitas – Ilze Melnalksne un Margita Melnalksne (1909–1989).

Professional activity

1903: pirmā publikācija – skice "Pēc gadiem dzimtenē" (krājums "Pirmais burts", izdevējs I. Mellkiss).
1912: stāsts "Aina Āre" ("Domas", Nr. 7–12).
1912: jaunatnei veltīts stāsts "Skolā" ("Jaunības Tekas", Nr. 10).
1920: ludziņa bērniem "Klases gods" (izveidota no stāsta "Skolā") ("Jaunības Tekas", Nr. 10–12).
MĀCĪBU GRĀMATAS1921; 1925; 1926; 1928; 1930: "Mein Lesebuch" (Mana lasāmgrāmata) (Kulturas Balss). Ar Alberta Kronenberga ilustrācijām.
1922: "Es lasu latviski. Pirmā lasāmā grāmata cittautiešu skolām" (K. Dūnis).
1923: "Es lasu latviski. Lasāmā grāmata cittautiešu skolām" (K. Dūnis). Otrs, pārlabots izdevums. Ar Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācijām. Trešais un ceturtais pārlabotais izdevums izdots 1924. un 1925. gadā.
1924; 1925; 1936: "Mein Lesebuch: 2. mācību gads" (Kulturas Balss).
1924; 1928: "Latvju valoda. Otra lasāmā grāmata cittautiešu skolām" (A. Jessens).
1925: "Latvju rakstniecība. Lasāmā grāmata pamatskolu otrās pakāpes klasēm" (A. Jessens).
1933: "Mein Lesebuch. Lehrbuch für Grundschulen: 3. Lehrjahr" (Mana lasāmgrāmata. Mācību grāmata pamatskolām: 3. mācību gads) (J. Roze).ROKRAKSTIStāsti "Apvērsums" un "Uz ceļa sabraukta vabule".
Atmiņu tēlojums "Sen pagājušu dienu miņai".

Quotes

PAR ANTIJAS PROZU"Antija "Ainā Ārē" paver sievietes dvēseles divdabību un liek ieskatīties tai traģismā, kuru vislabāk saprast un attēlot spēj vienīgi pati sieviete."Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: 1931, 56. lpp.PAR GRĀMATU "MEIN LESEBUCH" (KULTURAS BALSS, 1925)"Valoda viscaur viegla, skaidra, ritoša, tā kā cittautiešu bērniem nevar darīt nekādas grūtības to lasot un iztirzājot. Pasmagi ir Grīna "Burtnieku ezers" un Ausekļa "Lai top". Lasāmiem gabaliem pielikti vaicājumi, uz kuriem atbildot bērni ievadīti nepieciešamākos gramatikas jēdzienos. — Otra daļa aptver mazliet grūtāku vielu. Bet tā kā tā attēlo jaunatnes dzīvi un tekas visā to daudzpusībā, priekos un bēdās, tad tā uzskatāma kā taisni jaunatnes prasībām piemērota. Te atrodam mazāk graudu no tautas gara mantu, bet vairāk no mākslas literatūras apcirkņiem. Te runā mūsu jaunatnes literatūras priekšstāvji: Jaunsudrasiņš, Valdis, Poruks, Brigadere, Skalbe, Rainis, Aspazija u. c. prozā un dzejā. Vaicājumi — tāpat kā pirmā daļā — palīdz noskaidrot ir saturu, ir gramatikas īpatnības. Par saturu jāliecina, ka tas lietišķs, ierosinošs, interesants, un iepazīstina cittautiešu bērnus ar mūsu valodas skanīgumu un vijīgumu. — Kļūdu maz. [..] Melnalksnes "Latvju valoda" atstāj ar savu dzīvo, lietišķo, daiļo saturu un glīto ārējo tērpu labu iespaidu. Novēlu tai plašu lasītāju saimi."B.J. Kritika un bibliografija. Mūsu Nākotne, Nr. 8, 15.04.1925.

Affinities

Augusts Melnalksnis - Brother-in-law
Krišs Melnalksnis - Partner
Margita Melnalksne - Daughter
Sigurds Melnalksnis - Relative

Occupations

Name at birth

Antonija Bērziņa

Pseudonym

Antija

Additional names

Antonija Melnalksne, Antonija Melnalksnis

Education

Working place

1894
Kijiva
Pēc skolas beigšanas dodas uz Kijevu, kur strādā par audzinātāju.

1901–1904
Lielstraupe
Skolotāja.

1907–1915
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola
Rīga
Skolotāja.

1918–1919
Valmieras latviešu skolu biedrības pamatskola
Valmiera
Skolotāja.

Buried

Apšuciema kapi