Anna Zariņa

29.03.1878 – 25.04.1963

Anna Zariņa (1878–1963) – sabiedriskā darbiniece. Ilggadīga Lettgallia's Dāmu komitejas priekšniece.

Birth time/place

29.03.1878
Cesvaines pagasts

Place/time of death

25.04.1963
Ņūfaundlenda

Personal information

Dzimusi muižas darbinieka Treifelda ģimenē. 
Ap 1890: Treifeldu ģimene pārceļas uz dzīvi Rīgā un šie apstākļi Annai dod iespēju iegūt labu izglītību. 
Saņēmusi stipendiju mūzikas un dziedāšanas studijām Maskavas Konservatorijā.
Salaulājusies ar profesoru Eduardu Zariņu (1876–1947), Visbādenē, Vācijā. 
1907–1918: Zariņi pārceļas uz Pēterpili. Pēterpilī piedzimst meita Edīte.
1923: ievēlēta par Lettgallia's Dāmu komitejas priekšnieci. Aktīvi darbojās arī Rīgas Miera (Doma) draudzes dāmu komitejā un citos sabiedriskos pasākumos.

Quotes

"Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos un LU darbību sākas arī aktīva Lettgallia's konventa dzīve. Toreizējo vadošo lettgaļu dāmas uzņemas nodibināt Lettgallia's Dāmu komiteju, ko organizē 1923. gadā. Zariņa kundzi ievēl par komitejas priekšnieci. Toreizējā Rīgas sākuma posmā konventa iekārtai ir daudz vajadzību un jo sevišķi pārejot jaunās telpās Dzirnavu ielā. Zariņa kundze, kā Dāmu komitejas priekšniece ir atkal tā, kas redz visas vajadzības un nepieciešamības un organizē vajadzīgos līdzekļus gan nodevu veidā lettgaļu dāmām, gan ar loteriju. Dāmu komiteja sagādā nepieciešamo, sākot ar gaumīgiem logu aizkariem, mēbelēm, traukiem un beidzot ar baltajām galdu segām. Zariņa kundze arī ierosina dibināt Dāmu komitejas stipendiju, kas bija lielumā no Ls 150 – Ls 200. Zariņa kundze ir tā, kas ar savu izdomu un sirdi panāca to, ka viss iecerētais un plānotais realizējās. Toreizējā DK sekretāre Rūmenta kundze saka, ka runājot par Lettgallia's Dāmu komiteju Latvijā, būtu grūti to iedomāties bez Zariņa kundzes, jo viņa ir bijusi šīs organizācijas dvēsele un spēks."Annas Zariņas piemiņai. Fidelitas (Korporācijas Lettgalia's izdevums), Nr. 4, 01.01.1964.

Affinities

Eduards Zariņš - Husband

Occupations

Name at birth

Treifelde

Residence

1907–1918
Sanktpēterburga

Emigrated

1944
Vestfālene

1948
Ņūfaundlenda