Anna Vāckaja

1881 – nav zināms

Birth time/place

1881

Quotes

Vēsturiskā atmiņa. Esmu pateicīga Annai Vāckājai. No: Skudra, A. Esmu pateicīga Annai Vāckajai. Vēsturiskā liecība. Jelgavas Ziņotājs, 26. 05.1990, Nr. 82., 11.
lpp.
Pēc pirmā pasaules kara Jelgavā darbojās Annas Vāckājas privātpamatskola. Mūs no pirmās klasītes jau mācīja trīs valodas - latviešu, krievu un vācu. Un vispār mūs mācīja vairāk nekā valsts pamatskolās, par ko esmu Annai Vāckājai ļoti pateicīga. Dzīvē ar viņas mācību tiku tālu. Mēs vēl daudzas bijušās «meitenes» esam dzīvas. Ļoti vēlētos Annai Vackajai, dzīvai vai mirušai pateikties par viņas rūpēm un sirds siltumu. Skola atradās Lapskalna ielā pretim «Villa Medem» parkam (tagadējam Uzvaras parkam). Bijusī skola vēl šodien ir lietošanas kartībā. Bijusī skolniece A. SKUDRA

Working place

Service

Bijusi Jelgavas pilsētas domniece.1931. gadā piedalījās Saeimas vēlēšanās Rīgas, Kurzemes un Zemgales apgabalos no Sieviešu Organizāciju kandidātu saraksta Nr. 4.

Participation in organisations

Jelgavas Palīdzības biedrības koris
Jelgava

1929–1937
Latvian Women Association
Jelgava
Jelgavas nodaļas ilggadējā priekšniece