Anna Rāta

3 bildes

23.10.1904 – 03.01.1993

filoloģe, klasiskās filoloģijas speciāliste, bijusi LVU docente

Birth time/place

23.10.1904
Rīga

Place/time of death

03.01.1993
Rīga

Personal information

Tēvs Jānis Damenauskis-Damenauckis - pakotājs Rīgas muitas artelī. Māte Anna (dz. Vītola) - mājsaimniece un gadījuma darbu strādniece.Māsa Minna Volgemūte - zobārste.1915: ģimene devusies bēgļu gaitās, dzīvojuši Pēterburgas apgabalā, Caricinā un Simbirskā.1920: ģimene atgriezusies Latvijā.1934: laulības ar matemātiķi Juri Rātu. 1939: dzimusi meita Anna Agnese. 1943: laulība šķirta.1944. g. vasara: dzīvojusi Līvbērzē pie māsa. Padomju karaspēkam ienākot Jelgavā, devusies uz Ventspili.1944. g. oktobris: atgriezusis dzīvot Rīgā, bet saņēmusi pavēli izvākties no dzīvokļa. Ventspilī nebija iespējams atgriezties, jo pasē tika iespiests zīmogs "uzturēšanās liegta". Devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, sākotnēji dzīvojusi nometnē Vestfālē, tad pārvācas uz Sudetijas nometni. Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. g. septembrī atgriežas Rīgā.

Professional activity

Specializējās klasiskā filoloģijā. Sastādījusi latīņu un sengrieķu valodas mācību grāmatas:Latīņu valodas kurss. Rīga 1936Īss sengrieķu valodas kurss: mācību līdzeklis. Rīga 1983Latīņu valoda juristiem. Rīga 1991.Pirmie soļi sengrieķu valo'da klasiskā ģimnāzijā. Rīga 1992. 

Name at birth

Damenovska-Damenaucka

Participation in organisations

Education

1920–1925
Rīga City 1st Gymnasium

1925–1933
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Klasiskās filoloģijas nodaļa, filoloģijas kandidāta grāds

02.1941–5.1941
Latvijas PSR Valsts Valodu pedagoģiskais institūts
Rīga
izslēgta pēc pašas vēlēšanās

1946–1949
Marksisma-ļeņinisma universitāte

Working place

08.1929–7.1936
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Jelgava
latīņu un grieķu valodas skolotāja

1936–1940
Rīga City 1st Gymnasium
Rīga
skolotāja

1940–1941
Rīga City 5th Secondary School
krievu un latīņu valodas skolotāja

1941–1944
Rīga City 1st Gymnasium
skolotāja

10.1945–1946
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte
Klasiskās filoloģijas katedra, vecākā lektore

1946–1966
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte
Klasiskās filoloģijas katedra, docente/ no darba atbrīvota pēc studenta sūdzības