Anna Paulīne Ozoliņa

30.12.1862 – 1926

Anna Ozoliņa (1862–1926) – sabiedriskā darbiniece. Veicinājusi sieviešu emancipācijas kustību, darbojoties Latviešu izglītības biedrībā un pabalstot meitas Austras Ozoliņas-Krauzes sabiedriski politisko darbību. Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas kopā ar citām LIB Biedreņu komitejas biedrēm piedalījās Sieviešu vienlīdzības izcīnīšanas izpildkomitejas izveidē, tādējādi atbalstot jaunākās paaudzes sieviešu politiskos centienus.

Birth time/place

30.12.1862
Strante
Kristīta Sakaslejas lut. draudzē.

Place/time of death

1926

Personal information

Vecāki – Kārlis Kronbergs un Anna.
1885: laulības ar mūrnieku Kārli Ozoliņu, slēgtas Rīgas Sv. Pāvila lut. baznīcā.
Četri bērni – meita Juliana Austra, dēli Kārlis, Jānis un Aleksandrs, kristīti Rīgas Sv. Pāvila lut. baznīcā.

Affinities

Occupations

Name at birth

Kronberga

Participation in organisations