Anna Keglere

18.02.1897 – 22.10.1938

Anna Keglere (1897–1938), Latvijas politiskās policijas darbiniece (1920–1922), uzraudze (aģente).

Birth time/place

18.02.1897
Rīga

Place/time of death

22.10.1938
Rīga

Personal information

Tēvs Gustavs Keglers.1923. gada 30. septembrī salaulājusies ar Alfrēdu Lāmu.

Professional activity

Politiskās apsardzes dienestā sieviete iestājusies 1920. gada 1. oktobrī, iepriekš dienējusi Armijas Virspavēlnieka štāba Iekšējās izlūkošanas nodaļā. 1922. gada 1. septembrī. A. Keglere no dienesta atlaista, jo turēta aizdomās par sakaru uzturēšanu ar komunistiem. 1923. gadā sastādītajā „dienesta atzīmē” norādīts, ka sevišķi nozīmīgs bijis A. Kegleres darbs, pārmeklējot aizdomās turamās sievietes.

Occupations

Name at birth

Keglere

Additional names

Anna Lāma (prec.); Lamme

Working place

–1920
Armijas Virspavēlnieka štābs
Rīga
Iekšējās izlūkošanas nodaļa, aģente

Rīgas Pasta un telegrāfa dienests
Rīga

01.10.1920–01.9.1922
Politiskā apsardze
Rīga
jaunākā uzraudze

Residence

Ģertrūdes iela 76
Īpašums pieder A. Kegleres mātei

Education

Rīga
pabeigta 5 klašu ģimnāzija