Anna Eleonora Fogelmane

09.08.1898 – 23.01.1989

Anna Eleonora Fogelmane (1898–1989), juriste, advokāte. 1921. gadā strādājusi Ārlietu ministrijā. 1941. gadā represēta.

Birth time/place

09.08.1898
Pļaviņas

Place/time of death

23.01.1989
Rīga

Personal information

Tēvs zv. advokāts Kristaps Valters (1861–1944), māte Emma Valtere (dz. Galviņa 1872–1941).Brālis zv. advokāts Nikolajs Valters (1900–1979).1921. gadā salaulājusies ar Latvijas armijas pulkvedi-leitnantu (vēlāk pulkvedi) Osvaldu Fogelmani (1888–1943).
1921–1924. gadā dzīvoja Varšavā, kur vīrs bija kara aģents.1923. gadā piedzimst meita Līvija Rita.1926. gadā piedzimst dēls Rūdolfs Kristaps (1926–1986).1941. gada 14. jūnijā apcietināta, izvesta uz Soļikamskas soda nometni. Represēti arī vīrs un bērni.
1942. gadā piespriesti 5 gadi ieslodzījuma nometnēs.1944. gadā sods mainīts uz izsūtījumu Krasnojarskas nov.1960. gadā atgriezusies Latvijā no izsūtījuma.

Professional activity

1917.–1918. gadā studējusi tieslietas Tērbatas Universitātē.
1919.–1920. gadā studējusi tieslietas Latvijas Universitātē, studijas nav pabeigtas.1920. gada septembrī–1921. gada jūlijā darbvede-brīva līguma darbiniece Ārlietu ministrijā.1934. gadā aizstāvējusi diplomdarbu Latvijas Universitātē, ieguvusi juristes grādu.No 1937. gada zv. advokāta palīdze Rīgā.1941. gadā strādājusi juridiskajā konsultācijā kā advokāte.
No 1941. gada 10. janvāra zvērināta advokāte.

Occupations

Name at birth

Valtere

Additional names

Anna Aigare (no 1940. g. 15. aprīļa)

Education

–1915
Sadovskas sieviešu ģimnāzija
Rīga

1915–1916
V. Poltorackas augstākie sieviešu juridiskie kursi Maskavā
Maskava

1917–1918
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studējusi tieslietas

1919–1935
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Tieslietas

Working place

09.1920–1.1922
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
1920. gada septembris–1921. gada jūlijs: darbvede-brīva līguma darbiniece Baltijas valstu pilnvaroto padomē1921. gada septembris–1922. gada janvāris: komisijā ekonomisku jautājumu kārtošanai ar Vāciju

16.06.1937
Rīga
Zv. advokāta K. Valtera palīdze

1941–6.1941
Jūrmalas juridiskā konsultācija

Residence

1921–1924
Varšava

Detention

14.06.1941–02.9.1944
Soļikamska
Soļikamskas soda nometne

Deported

02.09.1944–1960
Krasnojarskas novads