Anna Bergmane

2 bildes

28.01.1910 – 02.10.1991

letoniste, gramatiķe, valodas vēsturniece

Birth time/place

28.01.1910
Vecauce

Place/time of death

02.10.1991
Rīga

Personal information

Dzimusi Vecaucē Jāņa un Amildas Bergmaņu ģimenē. Strādājusi par skolotāju Rīgā un Jelgavā.

Professional activity

1935: Studējusi baltu filoloģiju, izstrādājusi kandidāta darbu "Ērglēniešu izloksnes pēdas Rūdolfa Blaumaņa rakstos".1962: aizstāvējusi disertāciju "Par dažiem mūsdienu latviešu valodas fonētika, vārdu darināšanas un morfoloģijas jautājumiem "Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas" I sējumā". Savā zinātniskajā darbā pievērsusies latviešu valodas grafētikas, ortogrāfijas normu un pareizirzunas normu izstrādei, kā arī latviešu valodas vēstures izpētei. Darbojusies Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā.Izdevumu "Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika" (1959-1962) un "Valodas terminu vārdnīca" (1963) līdzautore.

Name at birth

Anna Alīde Bergmane

Education