Amanda Karlīne Liberte

11 bildes

19.04.1890 – 17.05.1981

Amanda Karlīne Liberte (1890–1981) – operdziedātāja, mecosoprāns. Dziedāšanu apguvusi Pēterburgā, mācoties privāti, kā arī apmeklējot Borovska Mūzikas skolu. Ilgus gadus bijusi soliste Pēterpils Muzikālās drāmas teātrī, Marijas teātrī, kā arī Latvijas Nacionālajā operā. Vairākus gadus dziedājusi arī dažādās operās ārzemēs – divus gadus Belgradas Karaliskajā operā, viesizrādēs – Sofijā, Londonā, Parīzē, Berlīnē, Briselē, Tallinā, Kauņā.

Birth time/place

19.04.1890
Trikāta

Place/time of death

17.05.1981
Ņujorka

Personal information

Dzimusi latvietes un igauņa ģimenē. Bijusi jaunākā no sešiem bērniem.

1926. gada 4. aprīlī salaulājusies ar gleznotāju, scenogrāfu un pedagogu Ludolfu Libertu.

Quotes

Par karjeras sākotni"Dziedāšanu Amanda Rebāne mācījās pie prof. Hākes un citiem labākiem toreizējiem Pēterpils paidagogiem. 1912. g. nodibinājās Pēterpilī Mūzikas drāma, kura izveidojās par vienu no visievērojamākām bij. Krievijas metropoles skatuvēm. Amanda iekļuva šīs jaundibinātās operas teātra korī un līdz ar to kļuva mazākas arī dzīves grūtības. Sajūsma bija liela, jo nu bija tuvāk tieši mākslai. Amandas Rebānes spējas un talants vērsa uz sevi noteicošo darbinieku uzmanību: tikai vienu sezonu viņa dziedāja Mūzikas drāmas korī, bet jau 1913. gadā Amandai sāka piešķirt solo partijas. No šī brīža sākās viņas, kā skatuves mākslinieces, gaitas, mūža sapnis sāka piepildīties. Gan pati Amanda šo notikumu uzskata kā laimes gadījumu vai laimīgu lozi, tomēr, bez šaubām, noteicošais bija viņas spēcīgais talants, ko vēlāk apstiprināja viņas izcilie, arvienu pieaugošie panākumi. Jāpiezīmē, ka toreizējos slavenos ķeizariskos teātros un arī slavenā Mūzikas drāmā sākt kāpt mākslas karjēras trepes nebija viegli. Amanda Rebāne saka: "Tagadējiem censoņiem mūsu dzimtenē ir dažādas iespējamības, kā tikt uz priekšu. Taču savās mājās viss ir vieglāki, nekā svešumā, kur vienīgais glābiņš ir paša laba dūša, ticība sev un neatlaidība." Solistes panākumi Amandu strauji veda uz augšu, nāca viena loma pēc otras, kamēr viņai nodeva visatbildīgākās partijas, kā Karmenas, Ļeļas (Sniegbaltītē) u. c. Drīzi vien Amanda Rebāne uzstājās vienīgi pirmajās lomās. Muzikālā drāmā viņa sabija visu šīs ievērojamās operas pastāvēšanas laiku."
D. Amanda Libert-Rebāne mākslā un ģimenes dzīvē. Zeltene, Nr. 11, 01.06.1933.
Par operdziedātājas gaitām"Darbodamās par solisti Pēterpils, Maskavas, Latvijas Nacionālā un beidzot Rīgas operā, māksliniece vērojusi ievērojamus diriģentus un režisorus, baudījusi labu mākslas skolu, kuras rezultātā dzimuši arī viņas labākie skatuves tēli: Karmena, Minjona, Amneris, Dalila, Marta (Ielejā), bet latviešu oriģināloperās Sprīdītis un Asja (Vaidelotē). Tos iezīmē allaž dzīva skatuves intuīcija, bagāta, bet apvaldīta temperamenta dzirksts un artistiska rūpība. Arī koncertzālē viņai pieder ievērības cienīga vieta ar daudzajiem koncertiem. Māksliniece pārstaigājusi arī Vakareiropas lielākos mākslas centrus, dziedādama Parīzē, Berlīnes valsts operā, Beļģijā, Dienvidslāvijā un citur, gūdama pelnītu atzinību."
Cis. Amanda Liberte-Rebane jubilāre. Tēvija, Nr. 93, 19.04.1943.

Affinities

Ludolfs Liberts - Husband

Occupations

Name at birth

Amanda Liberte-Rebāne

Education

Valka
Mācības Šitca meiteņu pilsētas skolā.

Tartu
Mācības Puškina sieviešu ģimnāzijā.

Sanktpēterburga
Dziedāšanas privātstundas pie prof. Hākes un citiem Pēterpils pedagogiem, kā arī mācības Borovska Mūzikas skolā.

Working place

Sanktpēterburga
Mājskolotāja.

1912–1913
Sanktpēterburga
Pēterpils Muzikālās drāmas teātra koriste.

1913–1922
Sanktpēterburga
Pēterpils Muzikālās drāmas teātra soliste.

1922–1925
Marijas teātris
Theatre Square 1, Saint Petersburg
Operas soliste.

1925–1929
Latvijas Nacionālā opera
Aspazijas bulvāris 3, Rīga
Operas soliste.

1929–1931
Belgrada
Belgradas Karaliskās operas soliste.

Emigrated

1944
Austrija

1945
Vācija

1949
Amerikas Savienotās Valstis

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi