Amālija Vilka

3 bildes

04.04.1892 – nav zināms

Amālija Vilks (dz. 1892) – mēnešraksta "Sieviete" (1924–1927) un tā pielikuma "Mūsu Mazajiem Lasītājiem" (1926), žurnāla "Labs padoms" (1926) un "Jaunā Sieviete" (1927) redaktore un izdevēja. Bijusi atbildīgā redaktore 1927. gadā aizsāktajai zinātniski literārisku grāmatu sērijai "Mūsu Bibliotēka" (izdevēja Anna Vilks, iespiesta 1927. gadā K. Paucīša spiestuvē Limbažos), izdevniecības "Anons" izdotiem lekciju kursiem "Augstskola Mājā" (1930).

Birth time/place

04.04.1892
Rīga

Quotes

""Sieviete" ir ilustrēts mēnešraksts daiļrakstniecībai, audzināšanai, veselības kopšanai, mājturībai. Žurnālā diezgan daudz interesantu rakstu un redaktrise Amalija Vilks cenšas saistīt labus spēkus līdzstrādībai. No pastāvošiem sieviešu žurnaliem "Sieviete" – labākais."
Alberts Prande. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letas izdevums, 1926, 414. lpp.

Name at birth

Vilka

Additional names

Vilks

Working place

1924–1927
Žurnāls "Sieviete" (1924–1927)
Žurnāla redaktore un izdevēja