Alvīne Baltroka

18.01.1900 – 17.02.1995

Alvīne Baltroka (1900–1995) – mūzikas pedagoģe, vokālo ansambļu un koru vadītāja, solodziedātāja. Studējusi solodziedāšanu Latvijas Konservatorijā, pēcāk ilgus gadus darbojusies kā skolotāja, kā arī vokālo ansambļu un koru vadītāja Saikavā, Praulienā un Madonā. Viņas audzēkņu vidū bijuši I. Ozoliņa, R. Putniņa, A. Kļaviņa, A. Kumsārs.

Birth time/place

18.01.1900
Rīga

Place/time of death

17.02.1995
Cēsis

Personal information

1922. gada 5. jūnijā salaulājusies ar Kārli Baltroku. Dēls Ivars Pēteris dzimis 1923. gada 20. decembrī.

Name at birth

Mitris

Working place

Saikava
Skolotāja un vokālā ansambļa vadītāja.

1935
Saikava
Saikavas Aizsargu nodaļas kora vadītāja. Ar kori iestudējusi J.
Norviļa dziesmuspēli Senču
kāzu godības.

1945
Saikava
Vokālo ansambļu vadītāja.

1948–1960
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola
Madona
Klavierspēles skolotāja.

1952–1960
Praulienas 1. pamatskola
Prauliena
Dziedāšanas skolotāja un skolēnu kora diriģente.

Education

1920–1926
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Ar pārtraukumiem studējusi solodziedāšanu, absolvējusi E. Martinsones klasi.

Buried

1995
Meža kapi