Alma Dzērve

2 bildes

02.04.1879 – 13.11.1923

Alma Dzērve (1879–1923) – pianiste un pedagoģe. Vispārējo izglītību un mājskolotājas tiesības ieguvusi Rīgā, paralēli mācījusies klavierspēli pie pianista B. Mellersterna. Klavierspēles apgūšana raisījusi padziļinātu interesi par mūziku, tādēļ pēc skolas beigšanas devusies uz Krieviju un iestājusies Pēterburgas konservatorijā. Nevarēdama izturēt Pēterburgas klimatu, 1900. gadā pārgājusi uz Maskavas konservatoriju un 1902. gadā studijas beigusi, iegūstot brīvmākslinieces grādu. Pēc augstskolas beigšanas pasniegusi klavierspēli Stavropoles Ķeizariskajā meiteņu skolā, vēlāk Rostovas mūzikas skolās, kādu laiku arī Voroņežā. 1907. gadā pārcēlusies uz Rīgu, strādājusi Maldoņa ģimnāzijā un citās mācību iestādēs, kur pasniegusi privātstundas klavierspēlē. 1. pasaules kara laikā dzīvojusi Krimā un privāti pasniegusi klavierspēli. Līdztekus pedagoģiskajam darbam daudz uzstājusies gan kā soliste, gan kā pavadpianiste, galvenokārt Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas kluba rīkotajos koncertos, kuros viņas muzikālais sniegums ticis vērtēts ļoti pozitīvi. Kritiķi atzīmējuši viņas spēles tehnisko skaidrību, lirismu un izcilo ansambļa izjūtu.

Birth time/place

02.04.1879
Rīga

Place/time of death

13.11.1923
Rīga
Mirusi slimības dēļ.

Personal information

1896: pēc vispārējās izglītības iegūšanas devusies uz Krieviju, lai iegūtu augstāko izglītību mūzikā.
1902: beigusi Maskavas konservatoriju, iegūstot brīvmākslinieces grādu.
1902–1907: strādājusi par klavieru skolotāju Krievijā – Stavropolē, Voroņežā un Rostovā pie Donas.
1907: pārcēlusies atpakaļ uz Latviju, pasniegusi klavierspēli dažādās izglītības iestādēs un sākusi uzstāties koncertos gan kā soliste, gan kā pavadītāja.
1915: 1. pasaules kara dēļ pārcēlusies uz Krimu, kur pasniegusi klavierspēles privātstundas.
1922: atgriezusies Latvijā, lai vadītu klavieru klasi Jelgavas Tautas konservatorijā.

Professional activity

1908: piedalījusies pirmajā jaundibinātās Latviešu Mūzikas biedrības koncertā kopā ar čehu vijolnieku Vaclavu Nedelu un čellistu Oto Fogelmani. Atsauksmes par koncertu bijušas pozitīvas un zāle bijusi teju izpārdota.

Occupations

Education

1900–1902
Maskavas Valsts konservatorija
Maskava
Studējusi Maskavas konservatorijā, krievu pianista Vasilija Safonova klavieru klasē. Konservatoriju absolvējusi 1902. gadā ar brīvmākslinieces grādu.

1996–1900
Pēterburgas konservatorija
Sanktpēterburga
Studējusi Pēterpils konservatorijā, krievu pianistes un skolotājas A. N. Esipovas klavieru klasē.

Working place

1902
Stavropole
Pasniegusi klavierspēli Stavropoles Ķeizariskajā meiteņu skolā.

1907
Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Peldu iela 22, Rīga
Pasniegusi mūziku Voldemāra Maldoņa Rīgas sieviešu ģimnāzijā.

1922–1923
Jelgavas Tautas konservatorija
Jelgava
Vienu mācību gadu vadījusi klavieru klasi Jelgavas Tautas konservatorijā.

Buried

18.11.1923
Rīgas Lielie kapi
Apglabāta Jēzus draudzes kapu laukā Rīgas Lielajos kapos. Bērēs piedalījās ģimene un tuvākie draugi.