Alīde Līventāle

nav zināms – 11.11.1933

Alīde Līventāle (?–1933, pseidonīms Aija Danga) – literāte, publiciste. 20. gadsimta 20. un 30. gados publicējusies periodiskajos izdevumos – žurnālā "Zeltene", "Jaunais Cīrulītis", "Varavīksne", laikrakstā "Latvijas Sargs" u. c. Bijusi Rīgas patērētāju biedrības "Talka" biedre. Strādājusi Latvijas kooperatīvu kongresu padomē.

Place/time of death

11.11.1933
Rīga
Citos avotos kā miršanas datums norādīts 8. novembris.

Personal information

1933. gada 10. novembrī apprecējusies ar Juri Graudu. Domājams, gājusi bojā nelaimes gadījumā (?) 11. novembrī, vienā dienā ar vīru.

Professional activity

20. gadsimta 20. un 30. gados publicējusies periodiskajos izdevumos – žurnālā "Zeltene", "Jaunais Cīrulītis", "Varavīksne", laikrakstā "Latvijas Sargs" u. c.

Literārā darbībaDzeja
1932, 1. nov.: dzejolis "Saulē" (žurnālā "Jaunais Cīrulītis", Nr. 11)

Quotes

"Dzīvi interesējoties par kooperāciju un literatūru, nelaiķe, neskatoties uz smagajiem materiāliem apstākļiem, atrada laiku un līdzekļus pašmācībai. [..] Īsajos vaļas un atpūtas brīžos nelaiķe savus dvēseles pārdzīvojumus, ilgas pēc saules un labākas dzīves, mēģināja izsacīt dzejā. Vairākas viņas dzejas iespiestas dažādos žurnālos (Aija Danga)."
Anon. Alide Līventals. Kopdarbība, Nr. 21–22, 16.11.1933, 7. lpp.

Occupations

Pseudonym

Aija Danga

Additional names

Alide Līventals

Participation in organisations

Rīga
Rīgas patērētāju biedrības "Talka" biedre

Rīga
Latvijas kooperatoru biedrības biedre

Working place

1927–1933
Rīga
Strādājusi Latvijas kooperatīvu kongresu padomē.

Buried

14.11.1933
Rīgas Otrie Meža kapi