Aglaīda Anna Romaševskis

2 bildes

08.06.1890 – 25.09.1967

Aglaīda (Anna) Romaševskis (dzimusi Slasports, precējusies Redlihs, Romaševskis, 1890–1967) – muitas darbiniece un sabiedriskā darbiniece. Ap 1920. gadu strādājusi par žēlsirdīgo māsu. 20. gadsimta 30. gados strādājusi par muitas uzraudzi un bijusi arodbiedrības biedre. Iestājusies par sieviešu līdztiesību un piedalījusies daudzos labdarības pasākumos.

Birth time/place

08.06.1890
Rīga
Dzimusi 1890. gada 8. jūnijā (26. maijā pēc vecā stila) Rīgā.

Place/time of death

25.09.1967
Madride

Personal information

Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes 1890. g. dzimušo reģistrā ierakstīta Anna Slasporte, Pētera Slasporta un viņa sievas Annas, dzim. Lapas, meita.
Tēvs Pēteris Mārtiņa dēls dzimis 1866. gada 14. jūlijā Lielvārdē, zemnieks. Vēlāk Rīgā ap 1920. gadu strādā par muitas uzraugu. Māte Anna Lapa, Mārtiņa un Annas meita, dzimusi 1863. gada 21. jūnijā Rembatē.

1915. gada 23. maijā (pēc vecā stila) , iespējams, pirms laulībām ar Ariju Redlihu, pēc pašas vēlēšanās tiek piesaistīta caur svēto apsolījumu no luterāņu pie pareizticīgo baznīcas ar vārdu Aglaīda.
1916. gada 4. janvārī (pēc jaunā stila) Aglaīdai piedzimst dēls Ārijs. Vīrs Arijs mirst.
1918. gada 30. aprīlī Aglaīda laulājas ar rakstvedi (vēlāk muitas noliktavas pārzini) Osvaldu Heinrihu Romaševski. Pasu grāmatas ierakstā norādīta piederība luterāņu ticībai.
1919. gada 10. decembrī dzimst dvīņi Velta Laimdota un Miervaldis Laimonis.
1927. gadā dzimst pastarīte Beatrise Anna Maija.
1928. gada 5. maijā 39 gadu vecumā mirst vīrs Osvalds Heinrihs, nāves iemesls nav zināms.

1944. gada oktobrī Aglaīda kopā ar meitām Veltu un Maiju emigrē uz ārzemēm.
No 1944. gada oktobra līdz 1944. gada decembrim — Kelsterbahas (Kelsterbach) koncentrācijas nometne Vācijā; no 1944. gada decembra līdz 1945. gada septembrim – Zevalhaimas (Sehvalheim) muiža Vācijā; no 1945. gada septembra līdz 1948. gada jūnijam – Starptautiskās Bēgļu organizācijas nometne Eslingenē (Vācija). 1949. gada augustā — Spānijā dzīvojošā znota Karlosa Duran (meitas Maijas dzīvesbiedra) apgādībā. Mirusi 1967. gada 25. septembrī Madridē.

Additional names

Aglaīda Anna Redlihs, Aglaīda Anna Romaševskis

Participation in organisations

Rīga
Rīgas muitnīcas arodbiedrības biedre

11.1931
1931. gadā deleģēta Rīgas pilsētas trūcīgo bērnu ēdināšanas komisijā.

01.1933
Sieviešu komitejā pie Latvijas arodbiedrības centrālbiroja deleģēta biedre Aglaīda Romaševskis patstāvīgās delegātes biedres Bertas Šiliņas slimības laikā.

03.1934
Aglaīda Anna Romaševskis iecelta par Rīgas muitnīcas arodbiedrības valdes pilnvarnieci.

Residence

1920
Marijas iela, Rīga
Dzīvesvieta 20. gadsimta 20. gados: Marijas iela 45-6

1920
Patversmes iela, Rīga
Dzīvesvieta 20. gadsimta 20. gados: Patversmes iela 27-8, Patversmes iela 27-10.

1930
Ģertrūdes iela, Rīga
Dzīvesvieta ap 1930. gadu – Ģertrūdes iela 61-62.

1949–1967
Spānija
No 1949. gada augusta — Spānijā dzīvojošā znota Karlosa Duran (meitas Maijas dzīvesbiedra) apgādībā. Auklē mazbērnus, māca viņiem latviešu valodu.

Working place

1929
Rīga
1929. gadā sākusi strādāt par muitas uzraudzi Rīgas muitnīcā.

04.1941
Vienības gatve, Rīga
1941. gadā strādājusi par fabrikas "Lenta" (Vienības gatvē) bērnu siles pārzini – vadītāju.

Emigrated

10.1944–12.1944
Kelsterbaha
No 1944. gada oktobra līdz 1944. gada decembrim – Kelsterbahas (Kelsterbach) koncentrācijas nometnē Vācijā.

12.1944–9.1945
Vācija
No 1944. gada decembra līdz 1945. gada septembrim – Zevalhaimas (Sehvalheim) muižā Vācijā.

09.1945–6.1948
Eslingene pie Nekāras
No 1945. gada septembra līdz 1948. gada jūnijam – Starptautiskās Bēgļu organizācijas nometnē Eslingenē (Vācija).