Rucavas pamatskola

Pirmā skola Rucavā darbojas no 1852. gada, sākotnēji - draudzes ērģelnieka mājā. Skolas vadītājs Kristaps Šēnbergs, skola faktiski darbojas kā viņa privātskola līdz Šēnberga nāvei 1901. gadā. Sešklasīgā Rucavas pamatskola 1920-1930
Sešklasīga Paurupes pamatskola 1930. Rucavas vidusskola no 1950. līdz 2003. gadam.

Related persons