Laikraksts "Daugavas Vēstnesis" (1941–1944)

Laikraksts, iznāk 6 dienas nedēļā no 1941. līdz 1944. gadam.Iznāk regulāri pielikumi: Daugavas Vēstnesis. Māksla-Literatūra-Zinātne (1941–1942), Daugavas Vēstnesis. Lauksaimniecībai un Mājturībai (1942).Kultūras nodaļas vadītāji Konstantīns Raudive un Zenta Mauriņa. Redaktors Jānis Vanags.

Related persons