Izdevniecība "Orients"

Izdevniecības "Orients" pirmais īpašnieks no 20. gs. 20. gadiem līdz 1930./1931. gadam – agrākās Lombardbankas īpašnieks Otto Grobiņš.Ap 1930./1931. gadu izdevniecība pārreģistrēta uz Ilgas Zvanītājas (Zvanovas) vārda.

Related persons