Latvijas PSR Zinātņu akadēmija

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija

Related persons