Laikraksts "Līdums"

Tautsaimnieciski juridisks, sabiedriski politisks un literārisks laikraksts. Iznāk no 1913. līdz 1919. gadam, tad tā darbība tiek atjaunota 1925. gadā, un tas iznāk līdz 1929. gadam. 1917. gadā laikraksts strādā Valkā, tā redakcija atrodas Maskavas ielā 16 (mūsdienās – Kesk iela 16 Valgā, Igaunijā).Izdevēji: Viļums Skubiņš un Ernests Bauers, redaktors: Jānis Ansbergs. Regulāri iznāk laikraksta literārais pielikums.

Related persons