Laikraksts "Padomju Jaunatne"

Periodiskais izdevums, iznācis no 1944. gada līdz 1990. gadam 5 reizes nedēļā.

Related persons