Žurnāls "Domas"

Mēnešraksts literatūrai, mākslai un zinātnei. Izdod literātu biedrība "Domas". Mērķis: izdot sabiedriski-literārisku žurnālu ar kreisu (sociālistisku) novirzienu. Žurnāls tika izdots no 1912. līdz 1915. gadam un no 1924. līdz 1934. gadam.

Related persons