Nurmuiža 6-year Primary School

2 bildes
Nurmuižas sešklasīgā pamatskola dibināta 1847. gadā, kad uzcelts pirmais skolas nams. Tagadējā skolas ēka (mūsdienās – Laucienes pamatskola) celta 1880. gadā, skola vairākkārtīgi pārbūvēta, labiekārtota apkārtne un novecojušo palīgēku vietā uzceltas jaunas ēkas. Skolā par palīgskolotāju no 1905. līdz 1910. gadam strādājis skolotājs un literāts Jānis Sviestiņš (1888–1972), mācījies skolotājs, literāts, novadpētnieks Kārlis Veinbergs (1881–1952).

Related persons