Rēzekne State Teacher's Training Institute

Rēzeknes Valsts skolotāju institūts bija valsts uzturēta pedagoģiskā augstskola, kas darbojās no 1925. līdz 1941. gadam. 1925. gada augustā nodibināja Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu ar piecgadīgu apmācību kursu ar mērķi sagatavot skolotājus pamatskolām, bērnudārziem, vispārējos izglītojošos priekšmetos dažādiem kursiem, papildu skolām un zemāka tipa arodskolām. Institūta pirmais direktors bija katoļu garīdznieks Nikodems Rancāns. Kopš 1932./1933. apmācības kurss kļuva sešgadīgs. Pēc Latvijas okupācijas 1941. gada janvārī Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu pārveidoja par Rēzeknes Valsts pedagoģisko institūtu.Avots: https://lv.wikipedia.org (skatīts 13.05.2020.)

Related persons