Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālās kultūras institūts

Related persons