Latvijas Valsts universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Related persons