Rīgas pilsētas izpildkomitejas Galvenā arhitektūras plānošanas pārvalde

Related persons