Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūts

Related persons