N. Vīnzarājas-Verškanskas Rīgas Sieviešu proģimnāzija

Related persons