Latvijas Universitātes Ebreju studentu palīdzības biedrība

Related persons