Intīmais teātris

1923–1925: dibinājusi un vadījusi Biruta Skujeniece.

Related persons