Gaŗezera vasaras vidusskola

Gaŗezera 169-akru (68 ha) īpašumu (“Camp Lone Tree”) 1965. gadā latvieši nopirka no Čikāgas gaidu vienības un tur tika izveidots Latviešu centrs Gaŗezers (atrašanās vieta: 57732 Lone Tree Road, Tree Rivers, Michigan 49093Doma par draudžu vasaras nometni sākumā bija radusies tālaika ASV Vidienes ev. lut. draudžu garīgajam vadītājam prāv. P. Ķirsonam.Katru vasaru Gaŗezers piedāvā četras izglītības programmas: “bizbiz bērni” bērnu dārzs (GBD), bērnu nometne (GBN), sagatavošanas skola (GSS) un vasaras vidusskola (GVV). Vairāk nekā 300 bērni un jaunieši piedalās šajās programmās, kurās apgūst latviešu valodu, vēsturi un kultūras vērtības, kā arī bauda sportus, mūziku un dažādas nodarbības.
Doma par šādām vasaras vidusskolas tika diskutēta 1965. gadā Kultūras darbinieku Čikāgā kongresa laikā skolotāju sekcijas pārrunās. 1965. gada 23. maijā notika Gaŗezera nometnes iesvētīšana un atklāšana; 1965. gada 5. jūlija skola uzsāka darbību ar 13 skolēniem; par skolotājiem pirmajā gadā strādāja Hermanis Kreicers, Rasma Sināte, Eduards Avots, Lilija Gleške un citi; 1966: skolotāju vidū Rasma Sināte, Hermanis Kreicers, Magdalena Rozentāle, Oļģerts Cakars, Ernests Aistars un citi. Skolotāju sastāvs bija mainīgs, skolas darbā iesaistījās latviešu trimdas sabiedrībā pazīstamas personas; tostarp daudzi rakstnieki, dzejnieki.Gaŗezera Vasaras vidusskola ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 gadu vecumam. Sākumgados mācības noritēja pēc divgadīgās mācību programmas; 1968: notika pāreja uz trīsgadīgo programmu.1966. gadā mācības uzsāka jau divas klases ar 37 jauniešiem; 1967: 48 skolēni, ar katru gadu jauniešu skaits pieauga, tomēr nebija konstants.Gaŗezera vasaras vidusskolas direktori bijuši: G. Strautnieks, K. Lejasmeijers. Ed. Avots un citi."Gaŗezera vasaras vidusskola ir īpata mācības iestāde jau tādēļ vien, ka tā darbojas vasarā, kad parastās skolas ir slēgtas. Otra īpatnība ir tā, ka vidusskola darbojas kā internātskola, nometnes apstākļos, zaļumos un svaigā gaisā." Eduards Avots. ALA Žurnāls (Amerikas Latviešu Apvienība), Nr.1 (01.05.1970)

Related persons