Alises Gesavas sieviešu privātā ģimnāzija Liepājā

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/no-liepajas-vestures-sieviesu-izglitiba-gesavas-gimnazija.a462968/

Related persons