Rīgas Namīpašnieku klubs

http://www.namipasnieki.lv/par-biedribu/biedribas-vesture-2/

Related persons