Latgales kopējā slimokase

Slimokases Latvijā starpkaru posmā bija sabiedriski saimnieciskas apdrošināšanas organizācijas ar juridiskas personas tiesībām, kurās bez dzimuma un vecuma atšķirības bija nodrošināti visi algotie darbinieki (valsts, pašvaldību vai privātās iestādēs), izņemot laukstrādniekus, tālbraucējus, jūrniekus un aktīvā kara dienestā esošās personas.
Skat.: Andže, Maija. Slimokases Latvijā no 1920. līdz 1934. gadam. In: Acta medico-historica Rigensia (1999) IV: 391–406.

Related persons