United Nations Relief and Rehabilitation Agency

Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un rehabilitācijas aģentūra (angļu "United Nations Relief and Rehabilitation Agency") darbojās Vācijā no 1945. līdz 1946. gadam, tās uzdevums bija repatriēt uz dzimteni sabiedroto karagūstekņus un deportētos civiliedzīvotājus.

Related persons